BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG DE CONSERVES FERRER

 

 1. – EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

L’empresa Conserves Ferrer, S.A. amb domicili Pl. Santa Anna Ctra. De Santpedor a Navarcles, km 4 08251 (Barcelona), Espanya i identificada amb el número A25024811 organitza el sorteig desenvolupat a través de la xarxa social Instagram, exclusiu per usuaris residents a Espanya Peninsular d’acord amb les indicacions mostrades a l’apartat de requeriments de participació. Aquestes bases apliquen a partir del 8 de febrer del 2021 per tots els sortejos que es facin en la plataforma Instagram. Aquestes bases de sorteig anul·len qualsevol de les anteriors.

 

La finalitat d’aquest sorteig és premiar la fidelitat dels seguidors de la marca.

 

 1. – REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DEL SORTEIG

Els requisits de participació seran els següents:

 • Podran participar aquelles persones que siguin residents a Espanya i majors de 18 anys.
 • Només podran participar aquells usuaris que siguin titulars d’un compte d’Instagram.
 • Participació en aquest concurs implica l’obligatorietat per part del participant a seguir el comte de @conservesferrer, indicar que li agrada la publicació publicada informant del sorteig i mencionar a tres amistats.
 • Els participants poden participar tantes vegades com prefereixin sempre que les mencions siguin a persones diferents. En cas contrari, es considerarà com a una única participació.

 

 1. – CONDICIONS DE PROMOCIÓ I PREMIS

El guanyador s’escollirà mitjançant la plataforma Sorteiogram  de forma aleatòria.

 • S’especificarà a la publicació del sorteig el número de guanyadors com el detall dels premis.
 • Aquest premi serà entregat a l’adreça personal que el guanyador ens indiqui. El premi no podrà ser bescanviat per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni podrà ser objecte de canvi o alteració.
 • La celebració del sorteig, així com la concessió del premi, queden subjectes a la normativa fiscal vigent.
 • El territori geogràfic de l’enviament de la promoció és Espanya peninsular.

 

 1. – DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidencia que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits a les bases, o les dades proporcionades per participar no són vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedarà automàticament exclòs del sorteig perdent tot el dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquest.

 

 1. – PUBLICACIONS DE COMENTARIS I OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions els quals el seu contingut es consideri inadequat, siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que puguin vulnerar els drets a tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis a l’honor, la intimitat personal i familiar o la pròpia imatge. No ens responsabilitzem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants del sorteig i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres participants. La participació en el sorteig, així com la publicació dels comentaris que es realitzin per part dels participants en les publicacions no podran vulnerar, de cap manera, les regles comunitàries d’Instagram ni les condicions d’ús d’Instagram.

 

 1. – EXENORACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament del present sorteig, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que en faci l’usuari respecte el premi que obtingui d’aquest sorteig.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o en cas fortuït que puguin impedir la realització del sorteig o el gaudi total o parcial del premi.

Instagram no patrocina, avala ni administra el mode d’aquest sorteig, ni està associat a aquest. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram i és conscient que està proporcionant la seva informació a Conserves Ferrer, S.A. i no a Instagram. La informació proporcionada només s’utilitzarà per tramitar la participació del concursant i per comunicar-li el premi en cas de resultar guanyador.

 

 1. – PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb l’establert en el Reglament General de Protecció de Dades, cada participant, amb l’acceptació d’aquestes bases legals, dóna el consentiment que les seves dades personals siguin incorporats en un fitxer, titularitat d’aquesta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i publicar els resultats i tramitar l’entrega del premi.

 

Responsable : FERRER TRADICIONAL, SA;

Finalitat: Participació en el sorteig;

Legitimació: Execució d’un Contracte, Consentiment de l’Interessat;

Destinataris: Estan previstes Transferències a Tercers país;

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades. Pot exercir-los dirigint-se a protecciondatos@c-ferrer.com o Crta Santpedor a Navarcles KM 4. 08251 SANTPEDOR (BARCELONA) ;

Procedència: El propi Interessat

 

 

 1. – CANVIS I ACCEPTACIÓ

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui els drets dels participants en el sorteig.

El fet de participar en el sorteig implica que el participant accepta totalment les condicions d’aquestes bases legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través de la qual es desenvolupa el mateix.

 

 1. – CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE

 

La participació en el sorteig comporta un consentiment implícit per part del participant per que Conserves Ferrer faci servir les seves dades dins del àmbit del concurs / sorteig.

 

El guanyador del sorteig consentirà de forma explícita que el seu nom i foto de perfil d’Instagram / Facebook / Twitter / Pinterest sigui publicada per Conserves Ferrer en tots aquells perfils en xarxes socials on el concurs / sorteig tingui un compte. Conserves Ferrer es posarà en contacte amb ell per formalitzar l’acceptació d’aquest consentiment. Es cas de no acceptació del consentiment de cessió de les dades el premi quedarà desert.

 

 

 1. – LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es pugui plantejar en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases als jutjats i tribunals de la ciutat de residència dels participants.